Transportopgaver

Vi tilbyder transport af:

  • Gylle til og fra biogasanlæg
  • Flytning af gylle for landmænd fra tank til tank og buffertank
  • Transport af flydende affald fra industri til biogasanlæg
  • Transport af flydende slam
  • Transport af korn og foderstoffer
  • Transport af jord, sand, grus o.lign.

Vores materiel består af:

  • 5 Volvo Fh 540 trækkere, EURO norm 5
  • 5 lukkede tankvogne på hhv. 33 og 38 kubik.
  • 48 kubikmeter tiptrailer
  • 2 buffertanke med eller uden pumper

Ring til vores kørselsleder for aftaler om transport