Modtagelse af organisk affald

Til biogasanlægget kan vi modtage mange former for organiske restprodukter/affald. Fælles for dem alle gælder, at de skal være fri for emballage og fremmedlegemer samt overholde vores egne krav til håndterbarhed og myndighedernes krav i følge gældende regler.

Vi kan i vores anlæg foretaget en godkendt hygiejnisering, ved opvarmning til 70o C af de produkter hvor dette er krævet. Derfor kan vi modtage alle former for vegetabilske produkter, samt kategori 3 materiale og tryksteriliseret kategori 2 materiale af animalsk oprindelse.

Alle læs vejes på brovægt og registreres i vores systemer og vi udtager prøver fra de modtagne produkter for kontrol af egnethed til forgasning.

Vi modtager vegetabilske produkter som rapsolie/frø, sojabønner, foderrester og frugt- og grøntaffald mv. Produkterne aflæsses i aflæssehal direkte til en af modtagetankene for enten fast stof eller flydende produkter.

Vi modtager også anden organisk restprodukt, så som mave/tarmindhold, flotationsslam og andre fedtprodukter samt madaffald. Produkterne aflæsses i aflæssehal direkte til en af modtagetankene for flydende produkter.

Har du restprodukter du ønsker at bortskaffe til bioforgasing, er du meget velkommen til at kontakte os på mail eller telefon.