Modtagelse af husdyrgødning

I biogasanlægget anvender vi årligt 100.000 – 120.000 ton husdyrgødning, primært gylle, men også fast møg fra kvæg, svin, heste og høns. Den flydende del afhentes af vore egne biler direkte i fortanken, mens den faste del leveres til biogasanlægget, med enten traktor og vogn eller lastbil.

I forbindelse med Grøn Vækst, har vi som eksisterende biogasanlæg, en unik mulighed for at hjælpe husdyrbrugerne med at nå målsætningerne om anvendelse af husdyrgødning til energi – og dermed sikre en fortsat udvikling på den enkelte bedrift.

Har du fast møg, dybstrøelse, gylle eller gyllefibre, du ønsker at få bortskaffet eller ombyttet til et afgasset produkt med en bedre gødningsværdi, er du velkommen til at kontakte os.

Vi har pt. plads til modtagelse af ca. 20.000 ton husdyrgødning – ring til Arne M. Jensen og hør om mulighederne for dig.