Vi tilbyder

Vi tilbyder at løse en lang række opgaver indenfor landbrug, foder- og fødevareindustri samt øvrige virksomheder eller institutioner der har et organisk restprodukt, egnet for bioforgasning.

Vi kan tilbyde at afhente og bortskaffe følgende produkter på en miljømæssig forsvarlig måde:

  • Alle former for husdyrgødning
  • Madaffald fra fødevareproducenter og større køkkener
  • Restprodukter fra foderindustri
  • Restprodukter fra øvrige virksomheder der forarbejder animalske og vegetabilske produkter
  • Flytteopgaver med tankbil eller tiptrailer