Produktionstal

Ud fra et input på ca. 150.000 ton husdyrgødning og organiske restprodukter, producerer vi årligt 8 millioner kubikmeter biogas.

Gassen forbruges i vores gasmotorer og gaskedel. Herved får vi en direkte anvendelig energiproduktion på ca. 18.000.000 KWh elektricitet og ca. 20.000.000 KWh varme.

Restproduktet fra biogasprocessen, den afgassede biomasse, ender som gødning hos områdets landmænd.