Energifremstilling

Den producerede biogas, afbrænder vi enten i en af vores fire gasmotorer eller i gaskedlen. Det er forbruget af gas i kraftvarmeanlægget, der sætter den øvre grænse for gasproduktionen.

Inden gassen anvendes i vores kraftvarmeanlæg, blæses gassen i gennem svovlrensertanken, hvor der sker en biologisk rensning for svovl i gassen.

Kraftvarmeanlægget består af:

  • 2 stk. Jenbacher 320 på hver 1.050 KW eleffekt
  • 2 stk. CAT 3508 på hver 500 KW eleffekt
  • 1 stk. Hollensen 600 KW gaskedel

På årsbasis producerer vi ca. 18.000 MWh el og 20.000 MWh varme