Bioforgasning

At omdanne organisk materiale til næringsstoffer, er en del af naturens eget kredsløb, og det sker naturligt i forbindelse med den nedbrydningsproces, der sker når organisk materiale forgår. Udfordringen for biogasanlægget er, at kontrollerer denne proces og få den til at foregå i et iltfri (anarob) miljø, sådan at kulhydrater, proteiner og fedt kan omdannes til metan.

Derfor starter planlægningen af processen allerede inden vi modtager produkterne. Den altafgørende forudsætning for en succesfuld produktion, er nemlig at vide hvad vi fodrer vores ”besætning”, af metan bakterier med.

Fra vi modtager husdyrgødningen og til vi har produceret biogassen er processen:

  • De forskellige typer biomasse, modtages i separate modtagertanke.
  • På vores SRO-anlæg forudbestemmer vi hvor mange kilo hver reaktor skal have fra hver modtagertank.
  • Fra modtagertankene pumpes biomassen ind i blandetankene, hvor også hygiejniseringen foregår. Herved dræbes eventuelle uønskede bakterier og smittekim.
  • Biomassen pumpes herefter til reaktorerne, hvor den opholder sig i ca. 22 dage
  • For at optimerer processen kontrollerer vi temperatur, pH, syretal og næringsstoffer
  • I løbet af de 22 dage, omdanner bakterier en stor del af det organiske materiale i biomassen, til metan (CH4) og kuldioxid (CO2). Biogassen består typisk af 60-70% CH4 og 30-40% CO2.
  • Vi kan producere op til 1.100 m3 biogas pr. time, årsproduktion er ca. 8 mill. m3 biogas.