Afsætning af organiske restprodukter

Vi modtager og bortskaffer husdyrgødning og organiske restprodukter på en miljømæssig forsvarlig måde, hvor produktet bliver håndteret og nyttiggjort på bedst mulig måde.

Vi kan i vores anlæg foretaget en godkendt hygiejnisering, ved opvarmning til 70o C af de produkter, hvor dette er krævet. Derfor kan vi modtage alle former for husdyrgødning og vegetabilske produkter, samt kategori 3 materiale og tryksteriliseret kategori 2 materiale af animalsk oprindelse.

Alle læs vejes på brovægt og registreres i vores systemer og vi udtager prøver fra de modtagne produkter, hvad enten der er tale om husdyrgødning eller restprodukter.

Husdyrgødning fra landmænd

Gylle bliver transporteret ind til anlægget i vores egne tankvogne og aflæsses i en separat aflæssehal direkte i modtagetank for gylle. Fast stof som gyllefibre, fjerkræ- eller hestemøg etc., aflæsses i modtagerhallen herfor.

Vegetabilske produkter

Vi modtager vegetabilske produkter som rapsolie/frø, sojabønner, foderrester og frugt- og grøntaffald mv. Produkterne aflæsses i særskilt aflæssehal, direkte til en af modtagetankene for enten fast stof eller flydende produkter.

Andre organiske produkter

Vi modtager anden organisk restprodukt, så som mave/tarmindhold, flotationsslam og andre fedtprodukter. Produkterne aflæsses i aflæssehal direkte til en af modtagetankene for flydende produkter.

Afgasset biomasse

Efter forgasning bliver biomassen pumpet til lagertankene, hvorfra det distribueres ud til landmændenes egne lagertanke eller til direkte udspredning på mark om foråret.


Vi har pt. mulighed for at modtage yderligere mængder husdyrgødning, ligesom vi altid har afgasset gylle/biomasse på lager til udspredning på landbrugsjord, så hvis du er interesseret heri, er du velkommen til at kontakte os.

Med hensyn til organiske restprodukter, er vi altid interesseret i henvendelser vedrørende afsætning heraf.