Velkommen til Bånlev Biogas og Bånlev Transport

Vi er en virksomhed, der producerer miljørigtigt energi ud fra husdyrgødning og organiske restprodukter samt transporterer og formidler gødningsprodukter og flydende affaldsprodukter til og fra landbruget.

Vores aktiviteter er delt i to selskaber, hhv. Bånlev Biogas A/S og Bånlev Transport A/S.

I Bånlev Biogas A/S består aktiviteterne af driften af biogasanlægget ved Spørring, nord for Århus, hvor vi producerer biogas af husdyrgødning og forskellige former for organisk affald. Biogassen forbrænder vi i vores gasmotorer og producerer derved miljøvenlig strøm og varme.

Bånlev Transport A/S er en selvstændig vognmandsvirksomhed, hvor vi med fem trækkere, transporterer alle former for gylle og flydende restprodukter, ikke blot for Bånlev Biogas A/S, men også for en lang række andre kunder indenfor landbrug, fødevareindustri og offentlige virksomheder. Herudover udfører vi transporter med tiptrailere.

Medarbejdere

ARNE M. JENSEN

Direktør

Peter kjeldgaard

Driftsleder biogasanlæg

John Vagn Asmussen

Kørselsleder